Arvioinnin periaatteet

En ole kriitikko enkä akateemikko. Kirjoitan omaksi huvikseni ja sellaisesta lähtökohdasta, että lukija on jo valmiiksi kiinnostunut lajityypistä tai kenties jopa nähnyt elokuvan, jonka arviota lukee. Pyrin luomaan jokaiselle arvioidulle elokuvalle myös taustoitusta ja laventaa näkemystä vertaamalla elokuvaa muihin samantyyppisiin tai samoja teemoja käsitteleviin teoksiin. Arvioin elokuvia laajalla 1-10 asteikolla siten, että kukin piste edustaa jotakin seuraavista näkökohdista:

 • Oliko elokuva viihdyttävä, tunnelmallinen ja/tai ajatuksia herättävä? Pidinkö siitä? (+1)
 • Oliko elokuva innovatiivinen, rohkea  ja onnistunut, kun sen suhteuttaa käytettyihin resursseihin? (+1)
 • Toimivatko elokuvan näyttelijät sopusuhtaisesti suhteessa toisiinsa ja käytettyyn ilmaisutyyliin? (+1)
 • Voisiko elokuvassa olla aineksia vuosikymmeniä katsojia ihastuttavaksi klassikoksi (+1)?
 • Tukeeko elokuvan visuaalinen ulosanti, efektit ja kuvaus sen juonta, tyyliä tai kerrontaa, mutta kuitenkin astumatta pääosaan? (+1)
 • Tukeeko elokuvan ääniympäristö elokuvan tunnelmaa, tyyliä tai identiteettiä kuitenkaan nousematta liian korostettuun asemaan? (+1)
 • Onko elokuvan ohjaus johdonmukaista, ytimekästä, positiivisesti yllättävää, innovatiivista ja/tai avartavaa? (+1)
 • Tukevatko elokuvan näyttelijät omilla suorituksillaan sitä, mitä ohjaaja haluaa elokuvalla kertoa? (+1)
 • Onko elokuva teknisesti ja efekteiltään aikaa kestävä ja laadukas suhteessa budjettiinsa ja tukevatko tekniset ratkaisut juonta, tyyliä ja/tai tunnelmaa? (+1)
 • Onko elokuva lajityypissään/alalajityypissään merkittävä, avartava, laajentava tai jopa sitä määrittävä teos? (+1)
 • Tarjosiko elokuva kokonaan uusia näkökulmia ja/tai laajensiko se ymmärrystäni elokuvailmaisusta? (+1)
 • Saavuttivatko elokuvan tekijät elokuvallaan tavoitteitaan ja kohderyhmäänsä? (+1)

Näillä pisteytysohjeilla voi toki päästä yli kymmenenkin, mutta tarkoituksena on kuitenkin lopulta saada aikaiseksi sellaiset ohjenuorat, joita noudattamalla pystyy vaivatta rakentamaan mielikuvan elokuvasta kokonaisuutena ja samalla pitämään eri elokuvien arviot johdonmukaisina ja keskenään vertailukelpoisina.